DET ÄR VID HAVET
SOM JAG HÄMTAR
KRAFT ATT STARTA
RESTEN AV LIVET